Αρχική

Σε συνέχεια του διεθνούς συνεδρίου “The Salonica Front in World War I” , το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προχωρά σε συνεργασία με τη Γαλλική Σχολή Αθηνών στη διεξαγωγή ενός καλοκαιρινού σεμιναρίου με θέμα το Μακεδονικό Μέτωπο και τη συμβολή του στην τελική νίκη των Αγγλογάλλων και των συμμάχων τους απέναντι στις Κεντρικές Αυτοκρατορίες.

Σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τούς ενδιαφερόμενους νέους ερευνητές – με επίκεντρο τον βασικό άξονα της δημιουργίας του Μακεδονικού Μετώπου – σε ζητήματα αναφορικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων, τη ζωή των στρατευμάτων στα στρατόπεδα στη Θεσσαλονίκη και κοντά στο Μέτωπο, τις σχέσεις των στρατευμάτων με τους τοπικούς πληθυσμούς, τον πόλεμο και τους αμάχους (προσλήψεις του πολέμου από τους τοπικούς πληθυσμούς και στάσεις έναντι των εμπολέμων), το αστικό περιβάλλον σε συνθήκες πολεμικής ετοιμότητας, το γενικότερο έργο των Αγγλογάλλων στην περιοχή της Μακεδονίας σε επίπεδο υποδομών ή αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (η πυρκαγιά του 1917), τη συμβολή τους στις τοπικές οικονομίες, την αντιμετώπιση «εχθρικών» ενεργειών (για παράδειγμα η Θεσσαλονίκη ως κέντρο της κατασκοπίας κλπ.), τη λήψη στρατιωτικών μέτρων (εκκένωση περιοχών και μετακίνηση πληθυσμών, στρατολόγηση αμάχων σε έργα στρατιωτικής σημασίας κλπ.), την κληρονομιά του πολέμου. Ταυτόχρονα, θα γίνει μια σύγκριση της κατάστασης του Μετώπου τόσο σε σχέση με τα άλλα Μέτωπα, όσο και με τις πολεμικές επιχειρήσεις και τη γερμανική και βουλγαρική κατοχή κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου πολέμου στην ίδια περιοχή (1941-1944).

Επιπλέον, το σεμινάριο επιδιώκει:

α) να κινητοποιήσει επιστημονικά νέους ερευνητές, ώστε να εκπονήσουν μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές με θέματα σχετικά με τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο. Στο πλαίσιο αυτό έμφαση θα δοθεί στην ιστοριογραφία για την περίοδο και τις πηγές της,

β) να εξοικειώσει τους νέους ερευνητές με τα υλικά τεκμήρια του πολέμου και τους τόπους μνήμης, με άλλα λόγια με τα κοιμητήρια και τα μνημεία του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία γενικότερα, έτσι ώστε να γεφυρωθεί η ιστορική αφήγηση με την υλική διάσταση: με τον δημόσιο χώρο και τα μνημεία του Α΄ Π. Π.,

γ) κατ’ επέκταση να ενισχύσει τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με άλλα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού σε θέματα ιστορίας και προβολής της ιστορικής μνήμης,

δ) να συγκροτήσει μια ερευνητική κοινότητα εντός της χώρας που θα είναι σε θέση να συνομιλεί βραχυπρόθεσμα με αντίστοιχες θεματικές κοινότητες στα Βαλκάνια και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Η γλώσσα του θερινού σχολείου είναι στα Αγγλικά.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση για συμμετοχή κάντε κλικ εδώ.