Διδάσκοντες

Στο θερινό σχολείο συμμετέχουν, διδάσκουν και συνοδεύουν οι παρακάτω:

 1. Βασίλης Γούναρης, Καθηγητής Ιστορίας Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ
 2. Γιάννης Μουρέλος, Καθηγητής Ιστορίας Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ
 3. Anne Rasmoussen, Professor History of Sciences, University of Strasbourg, France
 4. Σπύρος Σφέτας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ
 5. Αναστάσιος Αναστασιάδης, Assistant Professor of History, McGill University, Montreal, Canada
 6. Βλάσης Βλασίδης, Επίκουρος καθηγητής Σύγχρονης Βαλκανικής Ιστορίας, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 7. Στράτος Δορδανάς, Επίκουρος καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 8. Έλλη Λεμονίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας, Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών
 9. Frédéric Guelton, Former Director, War Archives France, Member of the scientific Committee, Mission de Centennaire, France
 10. Αντώνης Σατραζάνης, Διευθυντής Κέντρου Ιστορίας, Δήμος Θεσσαλονίκης
 11. Βαγγέλης Χεκίμογλου, Επιμελητής εκδόσεων και εκθέσεων, Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης
 12. Λένα Κορμά, Επιστημονική Σύμβουλος-Ερευνήτρια, Γαλλική Σχολή Αθηνών