Θεματικές Ενότητες

  1. Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα
  2. Το Μακεδονικό Μέτωπο. Αίτια δημιουργίας, οι πολεμικές επιχειρήσεις, η σημασία του για τη λήξη του πολέμου
  3. Το Μακεδονικό Μέτωπο στη στρατηγική των Κεντρικών Αυτοκρατοριών και της Αντάντ
  4. Το Μακεδονικό Μέτωπο και οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα: Εθνικός διχασμός
  5. Η Θεσσαλονίκη την εποχή του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου-Η πόλη, οι ντόπιοι πληθυσμοί και τα ξένα στρατεύματα
  6. Το εκπολιτιστικό έργο της Στρατιάς της Ανατολής στη Θεσσαλονίκη
  7. Η υγειονομική περίθαλψη στα στρατεύματα της Entente
  8. Η μνήμη του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου
  9. Οι πηγές για τη μελέτη του πολέμου (αρχεία, φωτογραφικές συλλογές, κλπ)
  10. Μνημεία και κοιμητήρια του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου στη Μακεδονία