Συμμετέχοντες

Απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Ιδιαίτερα σε φοιτητές Τμημάτων Ιστορίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Διεθνών Σχέσεων, Πολιτικών Επιστημών, σε φοιτητές που ασχολούνται με area studies, όπως τις Βαλκανικές Σπουδές, τις Μεσογειακές Σπουδές, τις Σλαβικές σπουδές και τις σπουδές των χωρών της Μέσης Ανατολής.

Το σεμινάριο πρόκειται να παρακολουθήσουν 30 φοιτητές. Οι 8 φοιτητές θα είναι Γάλλοι και θα επιλεγούν από την Επιστημονική Επιτροπή της Γαλλικής Σχολής Αθηνών και οι υπόλοιποι 22 φοιτητές από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και από την Ελλάδα που θα επιλεγούν από τους επιστημονικά υπεύθυνους Βλάση Βλασίδη και Ευστράτιο Δορδανά. Τα κριτήρια επιλογής θα είναι καθαρά επιστημονικά και ίδια και για τις δυο περιπτώσεις.